Munkajogi praxis keretében munkajogi tanácsadás, iratszerkesztés és jogi képviselet a munkaviszony szereplői közül mind a munkavállalói, mind pedig a munkáltatói oldal részére egyaránt.

 • Munkaviszonnyal és egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonnyal kapcsolatos teljes körű jogi tanácsadás
 • Munkaszerződések szerkesztése, véleményezése, módosítása
 • Kollektív szerződések véleményezése, készítése
 • Megbízási szerződések szerkesztése, véleményezése, módosítása
 • Általános munkavállalói és vezetői (menedzser) munkajogi dokumentumok készítése
 • Munkaviszony létesítése, megszüntetése
 • Munkaköri leírások elkészítése
 • Munkavállaóval szemben meghozott különféle munkáltatói döntések, intézkedések, előzetes és utólagos, jogi szempontú véleményezése
 • Tanácsadás társaságok átszervezésében
 • Egyéni és csoportos létszámcsökkentések
 • Munkajogi kézikönyvek, ösztönző programok, belső szabályzatok készítése és felülvizsgálata
 • Versenytilalmi és egyéb megállapodások készítése
 • Tanácsadás kiszervezési és munkáltatói jogutódlással kapcsolatos kérdésekben
 • Kötelezettségek teljesítésével és jogok gyakorlásával kapcsolatos jogi tanácsadás és peres képviselet
 • Munkaügyi perekben való képviselet mind munkáltatói, mind munkavállalói, mind pedig munkavállalói érdekképviseleti oldalon
 • Munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos tanácsadás, felmondás, azonnali hatályú felmondás, közös megegyezések készítése, véleményezése
 • Munkaügyi szabályzatok, prémiumszabályzatok és egyéb belső szabályzatok kialakítása, véleményezése
 • Munkahelyi baleseteket érintő teljes körű tanácsadás és képviselet hatósági és bírósági eljárások során