Klasszikus ügyvédi teendők – így jogi tanácsadás, okiratszerkesztés, peres és nem peres eljárásokban történő képviselet – eseti és állandó megbízás alapján történő ellátása.

 • Jogi tanácsadás és okiratszerkesztés a polgári jog egész területén
 • Magánszemélyek közötti polgári jogi megállapodások (vagyonjogi szerződések, kölcsön-, ajándékozási-, adásvételi megállapodások, tartási- és öröklési szerződések, vállalkozási-, megbízási-, bérleti szerződések, et cetera) megszerkesztése, ügyvédi ellenjegyzése és jogi szempontú véleményezése
 • Teljes körű jogi képviselet ellátása polgári jogi jogviszonyokból fakadó jogvitákban bíróságok és más hatóságok előtt, peres- és nem peres eljárásokban egyaránt
 • Beadványszerkesztés peres és nem peres eljárásokban a bíróság vagy más hatóság előtt történő peres és peren kívüli jogi képviselet keretében, felszámolási kérelmek elkészítése, képviselet csődeljárás és felszámolási eljárásban, képviselet végelszámolási eljárásokban
 • Követeléskezelés keretében fizetési felszólítások elkészítése, fizetési meghagyásos eljárások (perré alakulásuk esetén peres eljárások), pénzügyi és egyéb követelések érvényesítése iránti peres eljárások, végrehajtási eljárások teljes körű lebonyolítása
 • Képviselet kártérítési ügyekben
 • Érvénytelenségi perek
 • Közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálata iránti perek
 • Jelzálogjog törlési perek
 • Hagyatéki perek
 • Mező és erdőgazdasági földekkel kapcsolatos igényérvényesítés
 • Adásvételi és kapcsolódó szerződések (ingatlanok és egyéb ingó vagyontárgyak vonatkozásában, elővásárlás, visszavásárlás, opció, előszerződések kötése)
 • Bérleti szerződések (lakás, iroda, garázs bérlet, továbbá autók, gépek és egyéb ingóságok bérlete)
 • Kölcsönszerződések (pénzkölcsön, ingyenes haszonkölcsön)
 • Vállalkozási szerződések (tervezés, építés, szerelés, kutatás, kivitelezés, fő- és alvállalkozás) tartási és életjáradéki szerződések
 • Vagyonjogi szerződések (élettársak, házasulandók és házastársak vagyoni viszonyainak rendezése a későbbi vitás helyzetek megelőzése céljából)
 • Megbízási szerződések (ügynöki tevékenység és képviselet) szerkesztése és véleményezése
 • Letéti szerződések készítése és letétkezelés
 • Hitelszerződések véleményezése
 • Elbirtoklási ügyek
 • Szomszédjogok és birtokvédelem
 • Személyiségi jogokkal kapcsolatos igényérvényesítés