Komplex és költségkímélő jogi megoldást kínáló szakértő tanácsadás, okiratszerkesztés és képviselet a gazdasági társaságok valamennyi létszakában a cégalapítástól kezdve a végelszámolásig.

 • Társaságok alapításával kapcsolatos teljes körű jogi tanácsadás és ügyvitel (cégalapítás)
 • Általános társasági jogi tanácsadás
 • Bejegyzett társaságok létesítő okiratának módosítása, képviselet a változásbejegyzési eljárásokban
 • Cégváltozások cégbírósági átvezetése
 • Okiratok szerkesztése
 • Társasági események (taggyűlés, közgyűlés stb.) jegyzőkönyveinek és más jogi dokumentációk készítése
 • Hatósági engedélyek beszerzése
 • Üzletrész, cég adásvétel teljes körű lebonyolítása, megbízó képviselete akár már az üzleti tárgyalások során
 • Átalakulások (társasági formaváltás, egyesülés, beolvadás, összeolvadás, szétválás, kiválás) lebonyolítása, közvetlen kapcsolattartás a könyvelővel
 • Végelszámolás jogi lebonyolítása, kapcsolattartás a könyvelővel
 • Felszámolási eljárások során képviselet, felszámolási eljárás megindítása, hitelezői igénybejelentés a felszámolási eljárások során
 • Csődeljárásban történő jogi képviselet
 • Csődvédelem szindikátusi szerződések készítése
 • Gazdálkodó- és egyéb szervezetek működéséhez szükséges gazdasági, kereskedelmi szerződések készítése
 • Képviselet követelések behajtása során
 • Belső szabályzatok kidolgozása
 • Beolvadás
 • Jegyzőkönyvek és jogi dokumentációk megszerkesztése
 • Képviselet cégbírósági eljárásban
 • Képviselet társasági jogi perekben
 • Taggyűlések levezetése
 • Tagok közötti jogviták rendezése
 • Társasági részesedés átruházása
 • Társasági szerződések elkészítése
 • Társaságok átvilágítása
 • Vagyonrendezési eljárás
 • Vállalatfelvásárlás
 • Munka és foglalkoztatási szerződések szerkesztése
 • Gazdasági peres képviselet ellátása szavatossági, követelésbehajtási és a szerződésekkel kapcsolatos egyéb perekben