Házassági és szülői felügyelettel kapcsolatos jogvitás ügyekben megoldás-orientált szemlélet és emberközpontú, empatikus képviselet a peren kívüli egyezségkötési kísérlettől a polgári peres eljárás befejezéséig.

A fokozott bizalmi jelleggel bíró végintézkedésen alapuló és törvényes örökléssel kapcsolatos jogi tanácsadás és igényérvényesítés a végrendelet megszerkesztésétől, a hagyatéki eljárásban történő képviseleten át, az öröklési jogvitákban való perbeli képviselettel bezárólag.