TISZTELETTEL KÖSZÖNTÖM ÖNT HONLAPOMON!

Dr. Grósz Nándor ügyvéd

"Azért vagyunk a törvény szolgái mind, hogy szabadok lehessünk."
Marcus Tullius Cicero

KIEMELT SZAKTERÜLETEK

 

POLGÁRI JOG
Klasszikus ügyvédi teendők – így jogi tanácsadás, okiratszerkesztés, peres és nem peres eljárásokban történő képviselet – eseti és állandó megbízás alapján történő ellátása.
Részletek

MUNKAJOG
Munkajogi praxis keretében munkajogi tanácsadás, iratszerkesztés és jogi képviselet a munkaviszony szereplői közül mind a munkavállalói, mind pedig a munkáltatói oldal részére egyaránt.
Részletek

KÁRTÉRÍTÉSI JOG
Szerződésszegésből eredő, illetve szerződésen kívüli kártérítési és sérelemdíj igények érvényesítése, kiemelt tekintettel a közlekedési és munkahelyi balesetekből származó, valamint az egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó kárigényekre.
Részletek

INGATLANJOG
Ingatlanokkal kapcsolatos jogügyletek teljes körű lebonyolítása a konzultációtól az okiratszerkesztésen át az ingatlan-nyilvántartási ügyintézésig.
Részletek

CSALÁDJOG
Házassági és szülői felügyelettel kapcsolatos jogvitás ügyekben megoldás-orientált szemlélet és emberközpontú, empatikus képviselet a peren kívüli egyezségkötési kísérlettől a polgári peres eljárás befejezéséig.
Részletek

TÁRSASÁGI JOG
Komplex és költségkímélő jogi megoldást kínáló szakértő tanácsadás, okiratszerkesztés és képviselet a gazdasági társaságok valamennyi létszakában a cégalapítástól kezdve a végelszámolásig.
Részletek

KÖVETELÉSKEZELÉS
Komplex képviselet a követelések behajtásával kapcsolatos peres és nem peres eljárásokban.
Részletek

KÖZIGAZGATÁSI JOG
Teljes körű képviselet a közigazgatási hatósági eljárásokban valamint a közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálatára irányuló perekben.
Részletek

ÜGYVÉDI ESKÜ
Én, Dr. Grósz Nándor esküszöm, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek, jogszabályait megtartom.
Ügyvédi hivatásom gyakorlása során szakmai kötelességeimet lelkiismeretesen és a legjobb tudásom szerint, ügyfelem érdekében eljárva teljesítem és az ennek során tudomásomra jutott titkot megőrzöm.
Isten engem úgy segéljen!

BEMUTATKOZÁS

Dr. Grósz Nándor ügyvéd vagyok, a Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamara tagja.

Egyetemi tanulmányaimat a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karán végeztem, ahol cum laude minősítéssel szereztem meg diplomámat, majd ügyvédjelöltként helyezkedtem el.

Bojtáréveim során mindvégig arra törekedtem, hogy a civiljogon belül a polgári jog klasszikusnak mondott területei és az ahhoz kapcsolódó jogágak tekintetében a lehető legszélesebb körű szakmai tapasztalatra tegyek szert. Így a hagyományosnak tekinthető okirat és beadvány-szerkesztési feladatok ellátása mellett munkajogi, családjogi és különböző polgári jogi jogviták peres, nem peres és peren kívüli rendezésében is eljártam.

Több mint négy éven át egy budapesti székhelyű, nemzetközileg is kiemelten jegyzett multinacionális vállalat jogi ügyeinek mindennapi vitelét, peres és nem peres eljárásokban történő jogi képviseletet is elláttam. A fővárosban eltöltött évek során a társasági jogi és munkajogi, valamint közbeszerzéssel kapcsolatos jogi feladatok korábban nem tapasztalt dimenzióit ismerhettem meg, amelyek lehetőséget biztosítottak szakmai tapasztalataim szélesítésére.

Hangsúlyosnak tartom, hogy fentiekkel párhuzamosan – részben egészségügyi intézmények állandó képviseletének ellátásával összefüggésben, részben pedig azoktól függetlenül – közreműködtem egészségügyi szolgáltatás nyújtása során bekövetkezett károkkal kapcsolatos kártérítési, illetve sérelemdíj iránti perekben, úgy a károsultak és hozzátartozóik, mind az egészségügyi szolgáltatást nyújtók képviseletében egyaránt.

Tisztában vagyok azzal, hogy minden Ügyfélnek a saját ügye és problémája a legfontosabb, ezért az egyes ügyek között nem privilegizálok, hanem ügyvédi eskümnek megfelelően valamennyi ügyben lelkiismeretesen és legjobb tudásom szerint járok el Tisztelt Megbízóim érdekében.

Kérem forduljon hozzám bizalommal!

Dr. Grósz Nándor

KAPCSOLAT

Küldjön közvetlen üzenetet, vagy telefonszámát megadva kérjen visszahívást.