Kártérítési jog

Szerződésszegésből eredő, illetve szerződésen kívüli kártérítési és sérelemdíj igények érvényesítése, kiemelt tekintettel a közlekedési és munkahelyi balesetekből származó, valamint az egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó kárigényekre.

 • Teljeskörű kártérítési tanácsadás
 • Peren kívüli sérelemdíj és kárigény érvényesítés
 • Biztosítóval szembeni igényérvényesítés
 • Közlekedési balesetek nyomán keletkező sérelemdíj és kárigény érvényesítése
 • Orvosi műhibák miatti sérelemdíj és kárigény érvényesítése
 • Orvosi mulasztás okozta testi és lelki sérülések kapcsán egészségügyi intézményekkel és szolgáltatókkal szembeni hatékony jogérvényesítés peres és peren kívüli eszközökkel
 • Egészségügyi szolgáltatók és intézmények, orvosok képviselete az egészségügyi szolgáltatással kapcsolatos igényérvényesítés során
 • Munkahelyi balesetek miatti sérelemdíj és kárigény érvényesítése
 • Sportbalesetek miatti sérelemdíj és kárigény érvényesítése
 • Személyiségi jogok megsértéséből eredő sérelemdíj és kárigény érvényesítése
 • Szerződésszegésből eredő kárigények érvényesítése; termékfelelősségből eredő kárigények érvényesítése
 • Hibás teljesítésből eredő szavatossági és kártérítési igények érvényesítése, fogyasztói kárigények érvényesítése